The case for the public food market as a tool for sustainability

The case for the public food market as a tool for sustainability

After nearly sixty years of pushing for food efficiency and the following negative effects on the environment, the survival of the public food market could be a strategic public planning tool to increase the demand for local and more sustainable food, and to shape the short-distance city. So writes researchers Manel Guardia, Nadia Fava, Josè Luis Oyon.

Samråd används för att förankra beslut. Men långt ifrån alla samrådsprocesser lyckas.

Hur lyckas man med samråd?

Att hålla samråd med berörda parter är ett verktyg som många myndigheter använder för att förankra och skapa legitimitet för sina beslut. Men långt ifrån alla samrådsprocesser lyckas. Varför? Och vad krävs för ett bra samråd? Annelie Sjölander Lindqvist har forskat i ämnet.