Annelie Sjölander Lindqvist

SJÖLANDER Lindqvist AnnelieDocent i socialantropologi och forskare vid Gothenburg Research Institute. Forskar om förvaltning av natur- och kulturarvsresurser i Sverige och Italien med särskilt fokus på rovdjur, vattenresurser samt plats och landskap. Samverkans- och integrerade arbetsprocesser inom naturresurs- och kulturarvsförvaltning, markanvändning, kopplingen mellan politiskt deltagande och plats- och landskapsvård, relationen mellan människa och vilda djur samt konflikter kring implementeringen av natur- och kulturarvsresurspolitiska beslut, utgör centrala forskningsfält. Läs mer om Annelie Sjölander Lindqvist.