Rapport från en riskkonferens

Bilden ovan kommer från Barbara Czarniawskas keynote: Operational risk, translation, and glocalization (läs abstract)

14-15 november, träffade forskare och praktiker från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Tyskland, USA och Sydafrika varandra på SRA Nordic Chapter Meeting – en tvådagarskonferens om riskforskning arrangerad av Gothenburg Research Institute vid Göteborgs universitet och den nordiska grenen av Society for Risk Analysis. Syftet var är att presentera forskning, berätta om resultat, insikter och funderingar men även att få lyssna på andras forskning och kanske ge och få kommentarer från såväl forskarkollegor som praktiker som jobbar inom de fält som vi undersöker. Ett avbrott i forskarens vardag – berikande på många sätt, nödvändigt och möjliggjort genom det möte av människor, perspektiv, kunskaper och erfarenheter som en forskningskonferens ger.

En grundsten i forskningen är just mötet. När vi undersöker olika fenomen i samhället, må det vara frågor som berör svenska kärnkraftverk och deras säkerhetsarbete, ansvarsfrågor inom klimatområdet, hur media rapporterade kring Ebolaepidemin, hur nanoteknologiforskare uppfattar risk eller hur kommuner i Norden resonerar kring hur man kan säkerställa service till sina medborgare vid kriser och olyckor, så ringar begreppet möte in såväl forskarens vardag som de avbrott i vår vardag den internationella konferensen ger.

Genom dessa möten ges vi tillfälle att samla våra tankar, ta oss an många gånger omfattande datamängder och delge och låta pröva vår forskningsdesign, våra metodologiska och teoretiska upplägg och perspektiv – nödvändigt och del av en process för att våra forskningsresultat är giltiga, generaliserbara och valida. Inte minst viktigt för att skapa transparens och insyn och kanske medverka till ett mera inkluderande samhälle där gränserna när forskare möter praktiker och praktiker möter forskare suddas ut, och till att våra resultat sprids ut i de verksamheter som vi undersöker, ibland kritiserar, ibland (fast kanske mer sällan) hyllar som goda exempel. Just detta är i sig inget att förundras över, grunden för forskning och dess kunskapsproduktion är att genom ett kritiskt förhållningssätt belysa tingens och processernas företeelser och bevekelsegrunder.

Några presentationer

sra-1

Hur hanterar kanske en av de mest högteknologiska industrierna I världen säkerhet? GRI-medarbetaren Christina Mauléon och Maria Spante från Högskolan Väst diskuterar kärnkraftsindustrins arbete med att kontrollera, testa och upprätthålla system och komponenter. ”Safety and the use of management control systems and Key Performance Indicators at a Swedish nuclear power plant”. 

sra-2

Nick Pidgeon, inbjuden att hålla keynote, talar om attityder till klimatförändringar i fyra europeiska länder: Storbritannien, Tyskland, Norge och Frankrike. Syftet med projektet – att jämföra och förstå variation när det gäller klimatskepticism, om distansen till risken påverkar uppfattningar och den politiska orienteringens betydelse. Resultat? Människor är oroade, till viss grad, men man tänker fortfarande att klimatförändringar kanske ryms inom ramen för naturlig variation. Och människor uppmärksammar klimatförändringar men ser inte nödvändigtvis att dessa kan härledas till mänskliga aktiviteter som avskogning eller energianvändning. Tyvärr, när ekonomin vänder neråt tar även miljötänkandet samma riktning. (Läs abstract av presentationen)

sra-4sra3

 

 

 

 

 

Den mest långväga gästen var Hazel Indrani Govender som reste hela vägen från Durban i Sydafrika för att prata om att finna en balans mellan användning och skydd av vattenresurser.

 

 

Tweets från konferensen

Det twittrades flitigt från konferensen. Här ett urval:

Alla tweets från konferensen: #srae16

Ladda ner hela Book of abstracts med sammanfattningar på alla presentationer under konferensen (engelska)

Se fler bilder från konferensen på Flickr

Mer information på konferensens hemsida

SJÖLANDER Lindqvist AnnelieAnnelie Sjölander Lindqvist – docent i socialantropologi och forskare vid Gothenburg Research Institute

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *