Programforskning för att överskrida gränser

Gothenburg Research Institute (GRI) grundades 1990 som Handelshögskolans tvärvetenskapliga forskningsinstitut. Vår uppgift är att genomföra ämnesövergripande forskning kring problem som har hög relevans för samhälle och näringsliv. Tvärvetenskap, mångvetenskap, multidisciplinaritet, transdisciplinaritet och interdisciplinär tvärvetenskap är alla begrepp som beskriver olika sätt att överskrida disciplinorienterad forskning. Men vad är egentligen tvärvetenskaplig forskning?

Miljövetenskap, genusvetenskap och studier av teknik och samhälle är exempel på discipliner som växt fram genom att forskare från olika bakgrund tillsammans hittat former för nya forskningsområden.

Tvärvetenskaplig forskning innefattar en rad olika praktiker för att röra sig mellan olika vetenskapliga discipliner. En utmärkt beskrivning av dessa olika praktiker finns i Boel Berners lilla bok Vad är tvärvetenskap och hur kan den göras? Erfarenheter från forskningen om teknik och samhälle . Ett sätt är att som enskild forskare inom till exempel företagsekonomi ta del av studier som annars sorterar inom andra discipliner, till exempel vetenskapsteori, studier av teknik och samhälle, eller antropologi (det som Boel Berner benämnt ”mellandisciplinärt lånande”). Ett annat sätt är att samla en rad forskare kring en specifik fråga, som ”hur förstås marknad från olika perspektiv”, låta dem göra sina studier på olika sätt, publicera i sina egna disciplinära kanaler, och därigenom belysa frågan från en rad olika perspektiv (ofta kallat mångvetenskap). Ytterligare ett sätt är att utgå från ett problem som upplevs i det omgivande samhället, låta forskare från olika discipliner hitta nya sätt att samarbeta, läsa in sig på en gemensam referensram, och tillsammans skapa något nytt. Om det sistnämnda arbetssättet är varaktigt över tid är det ett sätt att utveckla nya vetenskapliga discipliner (även kallat interdisciplinaritet). Miljövetenskap, genusvetenskap och studier av teknik och samhälle är exempel på discipliner som växt fram genom att forskare från olika bakgrund tillsammans hittat former för nya forskningsområden.

Det finns också exempel där tvärvetenskapliga satsningar genomförs för att lösa mer praktiska problem i samhället. Under andra världskriget samlades tiotusentals forskare från discipliner som fysik, matematik, kemi tillsammans med ingenjörer inom ”Manhattan-projektet”. Syftet var att de skulle samarbeta för att skapa en atombomb. Under det efterföljande kalla kriget, skapades en rad institut i framförallt USA som fokuserade på så kallade ”Area studies” där forskare från historia, samhällsvetenskap och språkvetenskap samt experter på Sovjetunionen, Kina, Latinamerika med flera, skapade kunskap om fiender, om allierade och var man lämpligen behövde skicka bistånd. Ett exempel på ett svenskt institut var Arbetslivsinstitutet (1995-2007) vars fokus var att lösa praktiska problem relaterade till arbetslivets sociala och hälsobetingade sidor.

I denna blogg kommer vi att presentera vårt arbete på olika sätt. Vi kommer att sammanfatta forskningsresultat, kommentera aktuell debatt och diskutera både vårt forskningsarbete och forskningens förutsättningar.

GRI:s sätt att bedriva tvärvetenskap är genom forskningsprogram. Ett program består av en grupp om tio-femton forskare som arbetar under lång tid inom ett område, ledda av en senior forskare. Inom programmen arbetar man till exempel med en specifik fråga som till exempel i programmet Managing Overflow, eller med en speciell referensram och med frågor som varierar över tid, som i Organizing Action Nets. Idéerna bakom programmen kan komma från enskilda forskare som uppmärksammat ett problem (som i programmet Samhällets riskfrågor), från specifika önskemål från omgivningen om att få ett område studerat (som i programmet Bank management), eller från vår egen styrelse där representanter från näringslivet och forskare från institutet diskuterar möjliga forskningsområden. Denna modell har nu praktiserats i 25 år och resulterar löpande i nya forskningsprojekt, publikationer och ny kunskap kring aktuella frågor. I denna blogg kommer vi att presentera vårt arbete på olika sätt. Vi kommer att sammanfatta forskningsresultat, kommentera aktuell debatt och diskutera både vårt forskningsarbete och forskningens förutsättningar. Varmt välkomna att läsa vidare.

För dig som vill läsa mer om tvärvetenskap:
Berner, Boel (2011) Vad är tvärvetenskap och hur kan den göras? Erfarenheter från forskningen om teknik och samhälle. Linköpings universitet: Perspektiv på Tekniken. Nr 4.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *