Ny rapport: Samspelet mellan världsåskådningar och bankfiaskon

(Foto: TaxCredits.net, CC BY 2.0)

Ladda ner och läs hela rapporten:
Jönsson, Sten (2016). Banks and their world view contexts, GRI-rapport 2016:2

Nu när Bank Management-programmet summeras och går in i en ny fas har det varit ganska svårt att peka ut vad vi egentligen har lärt oss. Det är kanske signifikativt att vår första plan, när vi startade programmet, var att kartlägga hur de isländska bankerna – som alla beundrade – arbetade. Men plötsligt ville de inte tala med oss, och en tid senare kollapsade alltsammans.

Vi kan med ganska stor säkerhet säga att banksektorn i stort lider av undermåligt management och att svenska banker framstår som välskötta i jämförelse med de mera kända utländska konkurrenterna.

Det har sedan under åren som gått förekommit en mängd spektakulära fiaskon inom finanssektorn. Vi kan med ganska stor säkerhet säga att banksektorn i stort lider av undermåligt management och att svenska banker framstår som välskötta i jämförelse med de mera kända utländska konkurrenterna.

Tidigt uppstod hos mig misstanken att det finns ett olyckligt samband mellan den neoliberala samhällsuppfattningen som dominerat sedan Berlinmurens fall och finanssektorns orimliga tillväxt och misskötsel under de senaste 20 åren. Det är inte så mycket neoliberalismens predikande av marknaders frihet, som dess inträngande i staten och ett olyckligt samspel mellan stater och banker. Inte minst har regleringen i Storbritannien, som inriktats på att främja landets konkurrenskraft inom finanssektorn på bekostnad av misskötsel av enskilda banker, inte varit till gagn för landets ekonomiska utveckling. De statliga övertagandena av stora banker i det landet är ett ovedersägligt bevis för att man varit inne på fel väg och detta har också konstaterats i samband med den nya inriktning av regleringen av finanssektorn som gäller nu.

Tidigt uppstod hos mig misstanken att det finns ett olyckligt samband mellan den neoliberala samhällsuppfattningen som dominerat sedan Berlinmurens fall och finanssektorns orimliga tillväxt och misskötsel under de senaste 20 åren.

Mot den här bakgrunden har arbetet bakom den här rapporten inriktats på att belysa samspelet mellan världsåskådningar (skolastik, merkantilism, liberalism, neoliberalism) och några av de mest prominenta bankernas (Medici, Fugger, Baring, Royal Bank of Scotland) fiaskon genom århundradena. Det finns ett samband, men det är inte särskilt lätt att belägga i siffror och mått i form av en ekonometrisk modell. Det är snarare så att rapporten visar på faran av att förenkla komplicerade förlopp till ”enkla” matematisk-statistiska modeller i enlighet med modernismens syn på vetenskaplighet (också en del av världsåskådningar).

Om jag lyckats övertyga läsaren om att det är dags att gå tillbaka till det mer omfattande rationalitetsbegrepp som Kant stod för – en rationell person är en person som kan ge goda argument för sitt handlande – så är jag nöjd.

Ladda ner och läs hela rapporten:
Jönsson, Sten (2016). Banks and their world view contexts, GRI-rapport 2016:2

Sten JönssonSten Jönsson

PS. Idag sköts 75 procent av omsättningen på New Yorks aktiebörser av datamaskiner som programmerats att reagera med fiberkabelns snabbhet på minsta prisrörelse. För inte så många år sedan ansågs att de som gjorde det jobbet var genier som borde ha jättebonusar. Tänk efter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *