Materialåtervinning och skattjakt i akademin

Skattjakt i akademin_webb

Foto: Quinn Dombrowski, CC BY-SA 2.0, bilden har beskurits

Den akademiska professionen inrymmer ibland mer ovanliga uppdrag. Tillsammans med en annan kollega har jag nyligen bistått professor Sten Jönsson att organisera hans arbetsrum, för att göra plats för fler forskare. Stens arbetsrum har under många år väl levt upp till den klassiska bilden av akademiska kontor, med mängder av papper och böcker i högar på rummets alla plana ytor, inklusive golvet. På golvet återfanns – som sig brukar – framför allt sakkunnighandlingar. När 10 till 20 personer söker en tjänst och till detta bifogar sina tio mest centrala skrifter, sitt långa cv, kursutvärderingar, pedagogisk portfölj och diverse intyg och meritförteckningar blir det en hel del papper. Enda stället att förvara dem är på golvet. När ärendet är klart: beslut har fattats om vem som ska anställas och överklagandeperioden är passerad, kan man skicka tillbaka handlingarna. Har man då redan börjat med nästa sakkunnigärende är det lätt hänt att det blir en del kvar.

Min kollega som bistod i sorteringen menar att redovisningsforskare är de mest fåfänga av alla företagsekonomiska forskare.

En annan kategori papper hos Sten utgjordes av manuskript i olika form. En del av dessa bestod av doktorandmanus i olika skeden. Sten har varit huvudhandledare till 40-talet doktorer (varav många dessutom blivit professorer) och är fortfarande aktiv som handledare. Sådant arbete lämnar gärna en del rester som upptar utrymme. En annan del av manuskripthögen bestod av uppsatser inskickade till Scandinavian Journal of Management, från den 13-åriga period då Sten var redaktör. Eftersom detta var före datoriseringen av tidskriftsmanuskript fick helt enkelt redaktören ha ett eget arkiv för manus i olika skeden. Även efter att redaktörskapet lämnats över till nästa redaktör tar sådant en del plats i ett arbetsrum. Ytterligare en del av manuskripten kom från den postdoc-kurs om ”Academic Writing” som Sten hållit i olika länder. På vägen till färdiga publicerade artiklar har även denna kurs genererat ett och annat arbetsmanuskript som blivit kvar.

Redovisningsforskare fåfänga

En del i högarna härrörde från Stens period som föreståndare för Gothenburg Research Institute från 1990 till 2004. Här finns protokoll, avtalsversioner, kallelser till möten, dagordningar med mera. Några underlag för möten inom fakulteten, lärarförslagsnämnd, prefektmöten, fakultetsstyrelse fanns också bland papperen.  Sådana här underlag fortsätter akademin att generera. Den som vill ägna sig åt arkivstudier kommer sannolikt att finna att många av de frågor som diskuteras vid dagens möten återkommer med jämna mellanrum.

Till sist, vilka skatter som finns bland Stens papper!

Medan det mesta av ovanstående blev bidrag till pappersåtervinningen finns det några kategorier papper som vi absolut inte slänger. Utskrivna intervjuer är en viktig del av detta, och en lång framgångsrik akademisk karriär är nu sorterat i ett antal skåp fyllda med utskrifter, för fortsatt bearbetning. Ett annat skåp rymmer Stens egna publicerade manuskript: artiklar, working papers, debattartiklar, reviews et cetera. Några dokumenthållare rymmer alla nummer av tidningen Balans där Sten sedan han blev professor i redovisning år 1976 har kommenterat praktik och forskning i detta fält. Min kollega som bistod i sorteringen menar att redovisningsforskare är de mest fåfänga av alla företagsekonomiska forskare. Det finns en ny bild av Sten i varje nummer han medverkat i. Under en 40-årsperiod med återkommande inlägg blir det många bilder.

Rariteter och spikar

Till sist, vilka skatter som finns bland Stens papper! Ett handskrivet manuskript av Anthony Hopwood, med första kapitlet till en av hans böcker. En kopia av Jönsson och Lundin (1977), Myths and wishful thinking as management tools, en artikel som med fördel läses tillsammans med Meyer och Rowans (1977) Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. Orginalboken Beslut och handling, samförfattad med Nils Brunsson som en del i Daniel Tarschys utredning om forskningsbehovet i offentlig sektor. Boken är mycket svår att få tag på, även på bibliotek. Nu finns den att låna för läsning på Stens rum. (Detta exemplar bör självklart inte lämna rummet). Medan vi ändå var i tagen med vårt sorterande fick vi också anledning att göra om lite bland konsten på väggarna. Nu finns också spikexet av Stens avhandling Om utvecklingsbolagens planeringsproblem –resurskombinering och organisatorisk strukturering från 1971 återigen uppspikad, med originalspikarna, på hans arbetsrum. Bläddra gärna i den, om du får tillfälle. Försiktigt!​

Ulla Eriksson Zetterquist, professor i företagsekonomi och föreståndare för Gothenburg Research Institute

One thought on “Materialåtervinning och skattjakt i akademin

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *