Kroppens ekonomi – en essä om den utvidgade kroppen

När arbete, konsumtion och ekonomins galna lagar tär på kroppen söker många efter balans genom mindfulness, träning eller annan kroppskontroll. I en kommande bok om kroppens ekonomi föreslår däremot forskaren Emilie Reinhold att vi borde ifrågasätta balanstänkandet och tron att vi kan kontrollera kroppen. I denna essä presenterar hon sitt ämne och söker kontakt med olika aktörer, både forskare och andra intresserade, för att starta en diskussion om kroppens ekonomi.

Kroppen anses ofta som vårt hem, ett slutet system som kan kontrolleras; den är ett kapital, ett territorium, en plats vi måste försvara. Vår strävan efter sundhet och renlighet är ett tecken på stor osäkerhet och kanske just avsaknaden av klara kroppsliga gränser. Vi vill inte flyta ut, slitas loss, falla ner i kaos. Den levande kroppen är dock öppen. Hur mycket vi än försöker skydda oss kan vi inte undgå molekylära invasioner genom luft, vatten, mat. Hormoner. Feromoner. Affekter. Som B. Spinoza skrev för länge sedan: vi vet inte vad en kropp kan.

I stället för att sträva mot hälsa och balans föreslår jag i denna bok att vi borde experimentera, rubba balansen, kontamineras av andras sjukdomar, ta död på jaget och ifrågasätta våra vanor.

Denna essä föreslår en utvidgad syn på kroppen genom att ifrågasätta balanstänkandet och kontrollen över kroppens gränser. Kroppen är inte vår identitet eller vårt hem, dess gränser är mycket suddigare än vi tror. Den innehåller ett universum, kaos och kosmos, krafter som vi inte känner till. Det är svårt att organisera sin kropp, att dansa, arbeta, relatera till andra, sova ordentligt. Det finns ingen given balans. I stället för att sträva mot hälsa och balans föreslår jag i denna bok att vi borde experimentera, rubba balansen, kontamineras av andras sjukdomar, ta död på jaget och ifrågasätta våra vanor.

Kroppen är för det mesta upptagen med att producera eller konsumera för att uppnå olika mål. Den är direkt kopplad till ekonomin. Ett oändligt flöde av arbete leder till utbrända och självskadande kroppar. Vi intar och förbrukar alla möjliga resurser och tycks aldrig bli mätta. Både produktion och konsumtion gör oss sjuka och tär på våra krafter. Vi konsumeras i själva verket av ekonomins galna lagar, samtidigt som vi söker tomhet, ro eller frid genom yoga, mindfulness, meditation. Nya hälsoaktörer och trender dyker ständigt upp i medicinens skugga.

Extrem självkontroll och sjukligt vårdande av den egna kroppen förvandlar den till en sluten enhet, från hem blir den fängelse.

Extrem självkontroll och sjukligt vårdande av den egna kroppen förvandlar den till en sluten enhet, från hem blir den fängelse. Flödet upphör och individen stänger sig alltmer i ett privat schema där den egna moralen råder över diet, sport och vanor. Det egna samvetet är nu det enda sättet att uppleva kroppen; individen förvandlas till slavdrivare. Den slutna cirkeln som ofta har renhet som ideal tyder på en problematisk relation till kroppen och en viss fixering vid gränser.

Hälsan kan definieras som en balans mellan intag och utsläpp; dagligen måste vi skaffa oss välmående genom kost, rörelse, återhämtning, sömn, intryck och uttryck. Även om det tycks finnas ett wellness syndrom (Cederström & Spicer) kan endast individen fastställa vad friskhet innebär. Samtidigt är hälsa ett kollektivt fenomen, starkt kopplat till sexualitet och affekter men även den rådande ekonomiska modellen.

Sexualitet har ibland beskrivits i termer av kredit och debet, aktivt och passivt. På ena sidan arbetet som betyder sparande och att hålla tillbaks flöden, på andra sidan kärleken (eller fritiden) som innebär att spendera, att ge ut flöden. Eller kanske tvärtom? Kroppen kan beskrivas i termer av resurser, flöden eller läckage, krafter, njutning och värk, eller som filosofin kallar det intensiteter (Deleuze & Guattari). Att studera kroppens ekonomi innebär att förstå kopplingen mellan dessa flöden och omgivningen, kort sagt att bättre beskriva kroppens upplevda gränser.

Emilie Reinhold grå rundEmilie Reinhold, PhD. företagsekonomi. Har en teoretisk bakgrund inom ekonomi, filosofi och sociologi och en professionell bakgrund inom samtidskonst. Har sedan 2010 forskat inom kritisk organisationsteori. Kontakta Emilie Reinhold på emelie.reinhold@gri.gu.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *