Från regler till tillit?

I boken Leda med tillit (Idealistas förlag 2018) argumenterar flera forskare för att minska regel- och detaljstyrning i offentlig verksamhet och i stället öka tilliten och ge utrymme för professioner, kunskap och kompetens. På gri-bloggen kan du läsa ett av kapitlen: Från regler till tillit?, där Sten Jönsson och Rolf Solli visar att när reglerna blir omfattande bedöms handlingar utifrån om man gjort rätt eller fel i förhållande till reglerna, inte utifrån handlingarnas resultat.

Design som förändringsagent i organisationer

Intresset för designers bidrag till innovation i företag och organisationer har sedan början av 2000-talet ökat dramatiskt. Framförallt är det designers förhållningssätt att åstadkomma innovationer som efterfrågats. Men de senaste åren har design även kommit att ses värdefull på ledningsnivå och för att åstadkomma förändring i organisationer. Vi står nu inför ett ”paradigmskifte” i synen på design, skriver Anna Rylander Eklund, forskare i det nya projektet Att organisera design och designa organisationer för förändring.

Kroppens ekonomi – en essä om den utvidgade kroppen

När arbete, konsumtion och ekonomins galna lagar tär på kroppen söker många efter balans genom mindfulness, träning eller annan kroppskontroll. I en kommande bok om kroppens ekonomi föreslår däremot forskaren Emilie Reinhold att vi borde ifrågasätta balanstänkandet och tron att vi kan kontrollera kroppen. I denna essä presenterar hon sitt ämne och söker kontakt med olika aktörer, både forskare och andra intresserade, för att starta en diskussion om kroppens ekonomi.