Konsumtionsforskningspodden #1: Lycka, konsumtion och World happiness report

I slutet av mars släppte FN sin årliga World happiness report. För andra året i rad hamnar Finland i topp. På topp tiolistan finns också Norge, Danmark, Island och Sverige. Varför hamnar så många nordiska länder i topp? Vilka faktorer är viktiga för livstillfredställelse? Och vad är skillnaden mellan att mäta nöjdhet med livet (som i FN:s rapport) och att mäta själva känslan ”lycka” i stunden? Hamnar andra länder i topp vid en sådan mätning? I det första avsnittet av Konsumtionsforskningspodden pratar Henric Karlsson, kommunikatör vid Centrum för konsumtionsvetenskap, med John Magnus Roos, konsumtionsforskare med en bakgrund inom psykologi, om World happiness report samt om kopplingen mellan konsumtion och lycka utifrån resultaten i Konsumtionsrapporten där nöjdhet med livet ställs i relation till konsumtionsnivå.

Den svenska konsumtionen – blickar framåt

”Det är inte mycket som tyder på minskad konsumtion eller att vi rör oss med stora steg mot en mer cirkulär ekonomin de närmsta åren. Det tar tid att förändra beteende hos människor, allra helst beteenden som människor inte vill förändra.” Det skriver John Magnus Roos, redaktör för Konsumtionsrapporten om den svenska konsumtionen och dess utveckling.

It’s just like milk, but different!

Can mainstreamed alternative products retain their subversive quality or does commercialization always lead to de-politicization? In this paper researchers, Christian Fuentes and Maria Fuentes address these questions by examining the marketing of Oatly products – a popular Swedish brand that makes oat-based vegan dairy substitutes.

The case for the public food market as a tool for sustainability

The case for the public food market as a tool for sustainability

After nearly sixty years of pushing for food efficiency and the following negative effects on the environment, the survival of the public food market could be a strategic public planning tool to increase the demand for local and more sustainable food, and to shape the short-distance city. So writes researchers Manel Guardia, Nadia Fava, Josè Luis Oyon.