Vad är actor-network theory?

På Gothenburg Research Institute studerar forskare olika samhällsfenomen, ofta med teoretisk utgångspunkt i en ansats som kallas actor-network theory. Här ger Barbara Czarniawska en kort introduktion till ansatsen samt lästips för den som vill fördjupa sig mer.

Robotization and automation in the media 2014-2017

According to some we are now witnessing a third industrial revolution that will fundamentally change how and how much people will work. In part two of the report-series on robotization and automation of work, Barbara Czarniawska and Bernward Joerges turn their attention toward the media, to find out how hopes and fears related to robotization are expressed in newspaper articles. Here you can read an excerpt from the report.

Impact zero

”Våra engelska kollegor är ängsliga nu – nya regler för utvärdering av forskning, REF (Research Excellence Framework), skall komma. En sak de redan vet är att impact är en viktig faktor. Det räcker inte att publicera och undervisa – man måste också bevisa att forskarnas och lärarnas verk påverkar världen. Jag är glad att vi inte har det i Sverige. Min impact faktor skulle vara zero, noll.” Det skriver Barbara Czarniawska, seniorprofessor i management.