Vill du bidra till forskning om mer hållbar klädkonsumtion?

Produktionen av kläder och mode är genom sitt nyttjande av naturresurser en av de industrier som har enskilt störst miljöpåverkan. Samtidigt slänger svenskarna mer textilier per år än någonsin, vilket har ytterligare implikationer för miljön när resursintensiva tygprodukter som kläder inte återvinns. Att skapa ett mer hållbart bruk av kläder är därför en utmaning vars lösning måste innefatta såväl producenter som konsumenter.

Inom projektet Hållbara garderober – som är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Science Park Borås, Västra Götalandsregionen och Konsumentverket – vill vi med utgångspunkt i människors vardag utforska de attityder, behov och beteenden som omger bruket av kläder. Syftet är att skapa en fördjupad förståelse för klädernas skiftande roller och funktioner i vardagslivet, vilken kan ligga som grund för utvecklingen av tjänster som gör återbruk och återvinning enklare.

Eftersom kläder är något som bokstavligt talat alla har, söker vi deltagare som har olika förhållningssätt till innehållet i sina garderober. Vi är därför intresserade av att tala med dig oavsett om du är modelejon eller om du lappar och lagar plagg som du ägt i årtionden. Med utgångspunkt i din garderob vill vi utföra en samtalsintervju där du får berätta om ditt förhållande till kläder och ditt sätt att se på det du klär dig i. Intervjun beräknas ta en till två timmar och eftersom vi gärna vill att du både visar och berättar om innehållet i din garderob är det viktigt att intervjun kan ske i din hemmiljö.

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. Om du ger din tillåtelse kan även fotografering förekomma. Den information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte har tillgång till den. Redovisningen av resultaten kommer att ske i vetenskapliga artiklar samt i designworkshops inom forskargruppen. Uppgifter om dig kommer då att framställas så att utomstående ej kan identifiera dig som person, exempelvis genom att citat från intervjusamtal presenteras under pseudonym. När studien avslutas kommer materialet förvaras konfidentiellt vid Göteborgs universitet.

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas av dig utan närmare motivering.

Ansvariga för studien är Magdalena Petersson McIntyre och Elias Mellander vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

För frågor eller för att anmäla ditt intresse om att delta, vänligen kontakta Elias: elias.mellander@cfk.gu.se eller 031-786 6760

Läs mer om projektet: Bidra till mer hållbar modeindustri – släpp in en etnolog i din garderob

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *