Vad är kultur?

Foto: Flickranvändare David Barrie, licens CC BY 2.0, bilden har beskurits

När jag började läsa etnologi i början av 1990-talet var ovanstående fråga ständigt aktuell. Varje etnolog skulle definiera och motivera sitt kulturbegrepp. Vid den tiden fanns framför allt två definitioner som tävlade om makten inom vårt ämne. Den ena, som drevs av professorn i Göteborg, var att kultur är ”människans totala livssituation”. Den andra definitionen, vars företrädare fanns hos professorerna i Stockholm, såg kultur som medvetande, som de tankar, idéer och föreställningar som människor har.

Tjugo år senare har jag fått anledning att ta ett förnyat tag i kulturbegreppet, närmare bestämt i forskningsprojektet Kulturmöten utan gränser. Här har jag och min forskarkollega Ylva Mühlenbock ett delprojekt, där vi undersöker villkoren för de kultursamordnare och kulturombud som finns i alla stadsdelar i Göteborg inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Kultursamordnarna verkar för att sprida kulturaktiviteter till sina målgrupper och samlar och inspirerar de kulturombud som finns ute i de olika verksamheterna. Just kulturbegreppet har visat sig centralt här, och vid våra intervjuer med kultursamordnarna har vi träffat på ett flertal olika förståelser av kultur. Här kommer en liten provkarta på vad kulturbegreppet kan innehålla sett från kultursamordnares perspektiv:

Kultur som aktivitet
” …att få upp ögonen för att kulturaktiviteter inte behöver vara att man gör någonting på en halvtimme eller att man går på ett museum utan det kan vara – vad kan jag göra hemma hos Anna vid köksbordet som tar 10 minuter?”

Kultur som samhällsbyggande
”För mig är kulturen blodet i ådrorna. Får inte våra barn och ungdomar kulturen i sin livsmiljö så kan de inte hjälpa till att se sig själva som positiva bärare av samhället.”

Kultur som guldkant
”När man pratar om kultur i vardagen, hur man kan använda det inom hemtjänsten, där de inte har tid, t.ex., då kan det vara att sjunga en trudelutt eller kolla i ett fotoalbum, likaväl som det kan vara att gå på en stor teater eller sitta och ha en samtalsgrupp på en träffpunkt eller ett stickcafé.”

Kultur som konstart
”Men det uppdraget som jag har, har väl mest med klassiska kulturen att göra. Det ser man ju på teater… filmen har väl kommit in, konst. Alla de här traditionella kulturyttringarna. ”

Kultur som upplevelse
”Det är viktigt bara med en upplevelse där du kan få en skön känsla i kroppen.”

Kultur som utövande
”Kultur är inspiration och att få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Och det tycker jag är jätteviktigt för alla, att man kan ha ett annat sätt att uttrycka sig på än sitt språk.”

Kultur som insikt
”Man vet någonting, man får nånting, man ser och man upplever nånting som man överraskas av: ’Aha, kan det vara på det här sättet också? Kan livet se ut så här?’”

Kultur som särart
”Vi har ju många olika kulturer på ett boende. Just i vår stadsdel har vi mångkultur, det är mycket man kan ta del av.”

De olika definitionerna får olika konsekvenser. Att se kulturen som en guldkant innebär t.ex. att mycket kan inkluderas, men eftersom det inte uppfattas som obligatoriskt kan det lätt prioriteras bort. Att definiera kultur som aktivitet innebär att ta vara på de möjligheter som finns i vardagen, samtidigt som det är mätbart och redovisningsbart. Ett smalt kulturbegrepp, som innefattar konstarterna kan vara exkluderande, men också ge bildning och vidga vyerna. När kultur handlar om utövande och upplevelse betonas möjligheten till delaktighet och inflytande. Kultur som särart aktualiserar betydelsen av mångfald, men kan också leda till kategoritänkande. Och när kultur förstås som insikt och samhällsbygge hamnar människors växande och medborgarskap i centrum.

Är kultur något bra som ska främjas? Ja, det tycker man förstås om man är kultursamordnare, och det finns flera skäl som lyfts fram:

Kultur för hälsan.
”Att jobba med kulturfrågor genererar så mycket livskvalitet. Det handlar inte bara om att vara hel och ren och mätt och få sova och allt det här. Utan den här påfyllningen för själen. Och får jag påfyllning för själen så klarar jag av allt det där andra. Jag får bättre sömn, jag äter bättre, jag klär upp mig för jag tycker det är så trevligt att gå på en aktivitet.”

Kultur för lärande.
”Jag tänker så här: De sakerna som inte är den vanliga undervisningen. Det som kan vara en övergripande länk mellan ämnen. T.ex. dansmatte. Här i skolans värld tänker jag att det är det kitt som kan behövas. Att man liksom vänder ut och in på de vanliga lektionerna, eller att man gör något utöver det som är det vanliga.”

Kultur för kommunikation.
”När jag jobbade i hemtjänsten hade vi en kvinna som var så långt gången i sin demens. Hon sjöng sånger. Det var liksom det sättet man kunde få hjälpa henne. Man fick inte ta på henne en tröja om man inte kunde den här sången. Så kom man som ny så tog det väldigt lång tid för man kom ingen vart. Men genom kulturen så kunde vi hjälpa henne. För om jag började sjunga den här sången nästa gång jag kom till henne då var det liksom: `Nej, du är inte dum du. Jag följer med dig i det här´.”

Kultur för sin egen skull.
”Det är så mycket som är kopplat till lärandekultur i skolan. Kultur för kulturens skull skall ju också värnas om. Man ska få in båda delarna. Inte bara att man skall komplettera lärandet. För förr har det varit att ’är ni snälla får ni se på film på fredag’. Och det är lite synd tycker jag.”

Inför vårt fortsatta arbete kommer vi att gå vidare och fundera på kulturens betydelse i ett vidare perspektiv. Vad innebär det att en människa tilltalas som kulturvarelse, och inte till exempel som ”vårdbehövande”, ”lärandeobjekt”, ”socialt utsatt”, ”barn”, ”ungdom” eller ”äldre”? Vad innebär det när människor ses som resurser i stället för behövande? Och som medborgare istället för not-yets eller has-beens? Vad betyder det för den som tilltalas och för den som tilltalar? Vad betyder det för staden, för samhällsklimatet, för demokratin?

barbro johansson gray rundBarbro Johansson – docent i etnologi och forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *