Ulla Eriksson-Zetterquist

Ulla Eriksson-Zetterquist

 

 

 

 

 

 

Ulla Eriksson Zetterquist är professor i företagsekonomi och föreståndare för Gothenburg Research Institute. Tillsammansmed Lars Walter är hon ansvarig för forskningsprogrammet Organizing Action Nets. Hennes forskningsintressen rör organisering, speciellt genus och intersektionalitet, teknik och risk, samt styrformer inom professionella organisationer. Dessa teman har hon bland annat behandlat i böcker som Genusperspektiv på företagsekonomi (2012), samförfattad med Elisabeth Sundin, Organizing technologies (2011), samförfattad med Thomas Kalling och Alexander Styhre, Institutionell teori: idéer, moden, förändring (2009), Organisering kring hot och risk, samförfattad med kollegorna i OAN, samt Organisering och intersektionalitet (2007) samförfattad med Alexander Styhre. Sedan 2004 är hon associerad redaktör för tidskriften Gender, Work and Organization.

Alla skribenter