Sara Brorström

Sara BrorströmDisputerade i december 2010 på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet med en avhandling om kommunala stora satsningar. Har efter disputationen bedrivit ett tvåårigt projekt om Göteborgs stad och formulerandet av vision och strategier för Älvstaden. Bedriver under 2013-2015 ett forskningsprojekt om tre stadsdelar som är under uppbyggnad i och i närheten av Göteborg; Kvillebäcken, Kongahälla och Krokslätt. Fokus i detta projekt är: var tar visioner och strategier om hållbarhet vägen i praktiken, när de ska implementeras i staden?