Magnus Jansson

Magnus JanssonMagnus Jansson är ekonomie magister, fil. dr i psykologi och legitimerad psykolog. Magnus forskning är främst inriktad mot beslutsfattande och ekonomiska bedömningar. Han disputerade 2011 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen ”Psychological influences on adoption of socially responsible investment”. Avhandlingen undersöker de psykologiska motiv och drivkrafter som påverkar investerare att ta etiskt hänsynstagande vid sina investeringsbeslut. Läs mer…