Helene Brembeck

Helene BrembeckHelene Brembeck är föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap och professor i etnologi. Hennes forskningsområden är bland annat föräldraskap och barndom i konsumtionssamhället och mat och hälsa ur ett kulturellt perspektiv. Helene har varit projektledare för flera stora CFK-projekt, bland annat ”Kommersiella kulturer i ett etnologisk-ekonomiskt perspektiv” och ”Den mångdimensionella matkonsumenten – Beteende och värderingar hos konsumenter 55 ”. Läs mer på Centrum för konsumtionsvetenskaps hemsida.

Alla skribenter