Gunnar Wahlström

Gunnar WahlströmGunnar Wahlström är docent i företagsekonomi. I fokus står studiet av hur banker påverkas av de nya kapitaltäckningsreglerna, det vill säga Basel II. Enligt de nya reglerna kommer banker som kan utveckla egna statistiska deduktiva modeller för riskmätning att belönas med ett lägre kapitaltäckningskrav. Detta medför bland annat att mer kapital kan hållas i arbete, vilket förbättrar avkastningen. Studien New capital requirements for banks bygger på ett omfattande empiriskt material som samlats in genom ostrukturerade intervjuer med företrädare från främst banker i Norden. Studien ingår i projektet Formell styrning och kontroll i högtillitssamhällen. Läs mer om Gunnar Wahlström här.