Airi Rovio-Johansson

Airi Rovio-JohanssonÄr professor i utbildningsvetenskap vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområden är: (1). Undervisning och studenternas lärande samt relationen mellan undervisning och lärande inom högre utbildning. (2). Institutionell diskursanalys och organisatoriska förändringsprocesser inom privata och offentliga organisationer. (3). Institutionellt kvalitetsarbete och kvalitetssäkringssystem och metoder inom högre utbildning, olika nationella och internationella organisationer; inom privat och offentlig sektor. (4). Livslångt lärande som varaktigt (”sustainable”) interkulturellt lärande och varaktigt lärande mellan generationer inom olika nationella och internationella organisationer. Mer om Airi Rovio-Johansson.