Personlig assistans blir allt bättre – trots alla ramaskri

I Sverige har vi en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning som innebär att personer har rätt till personlig assistans för att leva ett liv som andra. Det är svårt att definiera vad ett liv som andra är, men det framgår tydligt av lagen att det åtminstone rör sig om att få hjälp med grundläggande behov som att äta, dricka, sköta sin hygien, klä på sig, klä av sig och kommunicera med andra. Jag tror att alla är överrens om att sådan behovstillfredsställelse är nödvändig, men långt från tillräcklig, för att leva ett liv som andra. Om de assistansberättigade beviljas stöd för grundläggande behov, så kan de också få stöd och service med andra behov som kräver kunskap om den enskilda och som kan få den assistansberättigade att leva mer som andra, vilket rent hypotetiskt tycks innebära att få stöd och service för att leva så som hen skulle gjort utan funktionsnedsättningen.

Assistans kan ses som att utföra sysslor för någon för att kompensera för något personen inte klarar av. Assistans kan också ses som något som ges för att leva ett självbestämt liv.

Ett sådant liv är svårt att uppnå och detta gör att det finns olika perspektiv på hur personlig assistans skall anordnas. Assistans kan ses som att utföra sysslor för någon för att kompensera för något personen inte klarar av. Assistans kan också ses som något som ges för att leva ett självbestämt liv. Assistansanordnare kan i olika utsträckning fokusera sitt stöd och sin service på assistansberättigade, personliga assistenter, relationen mellan assistansberättigade och personliga assistenter, ideologin bakom det som anordnas och/eller det övergripande samhällsengagemanget att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning.

Det är intressant att notera att samtliga assistansanordnare har blivit bättre.

Personlig assistans är enormt viktigt i Sverige och de assistansberättigade är väldigt nöjda med det stöd och den service som erbjuds. Detta syns tydligt i de mätningar som jag har gjort från 2003 fram till idag. I tidigare mätningar så har kommunen som anordnare varit något sämre än övriga anordnare – brukarkooperativ och privata bolag. Med tiden så har denna kvalitetsskillnad jämnats ut, även om vi fortfarande kan se att brukarkooperativ och privata bolag har ett mer heltäckande servicetänk i sitt stöd, exempelvis bättre mottaglighet och bättre fysiska lokaler för diverse möten och träffar. Att kvaliteten har jämnats ut innebär emellertid inte att brukarkooperativen och de privata bolagen har blivit sämre, utan att kommunen har blivit bättre.

Under åren som jag undersökt hur nöjda de assistansberättigade är, har många skandaler lyfts i media. Med detta i åtanke så är det extra intressant att konstatera att människorna som berörs av stödet som erbjuds, hela tiden har varit nöjda och dessutom blir allt mer nöjda.

Det som är intressant att notera är att samtliga assistansanordnare har blivit bättre. Under åren som jag undersökt hur nöjda de assistansberättigade är så har många skandaler lyfts i media, allt från fifflare på Försäkringskassan, till oseriösa företag och svindlande goda män. Med detta i åtanke så är det alltså extra intressant att konstatera att människorna som berörs av stödet som erbjuds, hela tiden har varit nöjda och dessutom blir allt mer nöjda. Detta lyfts inte i media. Självklart ska vi råda bukt på alla missförhållanden och utnyttjanden som sker inom assistansens ramar. Men det är också viktigt att lyfta vad assistansreformen har fört med sig för de människor som verkligen berörs av den, samt lyfta alla de organisationer och personliga assistenter som gör ett fantastiskt jobb, oavsett om de jobbar hos kommunen, privata bolag eller brukarkooperativ.

Läs också pressmeddelandet om den nya studien: Organisationsformens betydelse för kvaliteten i personlig assistans

magnus_roos_rund_grayJohn Magnus Roos, doktor i psykologi och forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *