Kommersialiseringen av hemmet driver inredningskonsumtionen

Trots att vi utifrån ett hållbarhetsperspektiv snarare behöver minska vår konsumtion i Sverige fortsätter vi att köpa allt mer möbler och inredning. Vad beror det på? Läs Maria Fuentes analys av den växande inredningskonsumtionen.