Frihet eller inget kvar att förlora? – Om frilansjournalister och frihetens paradox

Politiker och tongivande aktörer i det offentliga samtalet hänvisar ofta till frilansarbete som ett sätt för individen att få mer frihet i sitt arbetsliv. Men betyder frilans mer frihet? Maria Norbäck skriver här om sin studie av frilansjournalister, deras överlevnadsstrategier och vad frihet från chef och arbetsgivare egentligen betyder för tillvaron.