En lista över (nästan) alla forskningsbloggar i Sverige

Jag har gjort en lista över alla forskningsbloggar i Sverige jag har kunnat hitta. Det här har jag lärt mig.

GRI-bloggen har funnits sedan november 2015 och vi har publicerat drygt 50 inlägg. Tanken med bloggen är att kommunicera forskning på ett lättillgängligt sätt för att nå ut till fler med den forskning som Gothenburg Research Institute bedriver. Syftet är också att skapa en plattform för forskare att skriva i ett annat format än i det strikt vetenskapliga. Arbetet med bloggen har gjort mig intresserad av forskningsbloggar som fenomen och som sätt att kommunicera forskning. Som ett försök att skapa mig en bättre bild över hur bloggosfären för forskning ser ut, har jag sammanställt en lista över forsknings- och forskarbloggar i Sverige. Jag delar med mig av den listan här, samt några  reflektioner.

En anledning till listan är att jag tror att en samlingsplats för olika bloggar kan göra det lättare för läsare att hitta fler bloggar. I brist på någon uppsamlande plats är det helt enkelt ganska svårt att hitta till bloggarna. Kanske kan en sådan här lista göra det lite lättare.

Just att nå den publik man vill med en forskningsblogg tror jag är ett stort problem. Efter att ha sammanställt den här listan är en lärdom att många bloggar läggs ner (eller verkar ha lagts ner då de inte uppdaterats på flera år) efter bara några månader/några inlägg. En stor anledning tror jag är att man inte lyckas nå en tillräckligt stor publik tillräckligt snabbt vilket antagligen gör att många inte tycker att det är mödan värt.

En annan sak jag har lärt mig är att det finns MÅNGA forskningsbloggar. Mitt tillvägagångssätt har varit att utgå från de största högskolorna och universiteten i Sverige och letat efter bloggar kopplade till dem och deras forskare. Listan har sedan vuxit genom att titta på vilka bloggar andra bloggar länkar till, och så vidare. På listan finns nu 110 117 120 129 135 bloggar. Jag gör inte anspråk på att det här skulle utgöra alla forskningsbloggar, men jag tror att den här listan i alla fall är den mest kompletta som finns i Sverige i dag. Min tanke är att försöka hålla den uppdaterad och lägga till/ta bort bloggar på listan allt eftersom. Uppdateringar mottages tacksamt!

En definition på forskningsblogg som jag har försökt tillämpa är ”en blogg av forskare som skriver om forskning”. På listan finns alltså inte bloggar från forskare som skriver mer personliga betraktelser utan forskningsanknytning, eller studentbloggar om studentliv och annat. Däremot finns en kategori av bloggar som tar upp forskningens villkor, forskningspolitik, forskningens ställning i samhället et cetera, med på listan. Den beskrivning av bloggarna som finns på listan är oftast hämtad direkt från bloggarna. Det är alltså inte min beskrivning av dem.

Lärdom nummer tre: Det finns förhållandevis många bloggar inom teknik, matematik, biologi och andra naturvetenskapliga ämnen. Jag har hittat 35 stycken. Många kommer från Sveriges lantbruksuniversitet och är ofta kopplade direkt till specifika forskningsprojekt. Några har väldigt direkta och underhållande namn som: Tarmstörningar hos häst eller Rörelseforskning på häst och ryttare. 

Lärdom nummer fyra: Ett enskilt ämne där det finns förhållandevis många bloggar är statsvetenskap. Nio stycken finns på listan, däribland Politologerna, som jag med ganska stor säkerhet kan säga är en av Sveriges största forskningsbloggar. Den har uppdaterats regelbundet sedan 2013 och har över 6 000 följare på twitter. Med brasklappen att min sammanställning inte är komplett, har inget annat enskilt ämne så många bloggar/bloggare. Möjligen hänger det samman med att statsvetare i regel kommunicerar mycket med omvärlden utanför de akademiska kanalerna, främst via press, radio och TV, om samtida politisk utveckling och det politiska spelet. Nio bloggar från forskare i statsvetenskap kan jämföras med fyra från nationalekonomi, och tre från företagsekonomi.

Nu, utan fler dröjsmål: här är listan!

(Nästan) alla forskningsbloggar i Sverige

Gå direkt till en kategori: Blandat, Biologi/kemi, Ekonomi/företagsekonomi, Filosofi/etik/lingvistik/vetenskapsteori, Forskningens villkor/forskningsmetodik/forskningspolitik, Historia/religion/idé- och lärdomshistoria, IT/teknik/teknologi/matematik, Juridik/samhällskunskap, Journalistik/medier/kommunikation, Lärande/barn och unga/pedagogik, Medicin, Miljö/hållbarhet, Språk/svenska/litteratur/film/musik, Statsvetenskap/politik

 

Blandat

Forskning och framsteg
Tidskriften Forskning och framsteg. Blandat från ett antal olika bloggare från olika discipliner.
https://fof.se/blogg

Mittuniversitetet
Samlingsblogg från forskare på Mittuniversitetet
http://wpress.miun.se/forskarbloggen

Biologi, kemi

Spjuverbloggen
Populärvetenskapligt om juverhälsa. En blogg från Statens veterinärmedicinska anstalt.
http://spjuverbloggen.sva.se/

Toxicolour
Din guide i kemosfären. Mattias Öberg. Docent i toxikologi vid Karolinska Institutet med över tio års erfarenhet av forskning och utbildning inom toxikologi och miljömedicin. Forskare med inriktning mot riskbedömning och science-to-policy verksam vid Swetox (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper) samt Institutet för Miljömedicin.
https://toxicolour.wordpress.com/

Pär Leijonhufvud
Jag är gymnasielärare i biologi och kemi. Innan jag blev lärare har jag gjort så blandade saker som att ta hand om stora epostsystem och forskningsdatabaser om gensekvenser och att forska på Karolinska Institutet (inom reproduktionsfysiologi). I grunden är jag en biologi/kemi nörd, som älskar mina ämnen, älskar att förstå naturen och världen, och som drivs av glädjen i att lära mig mer och att visa andra hur intressant naturvetenskap kan vara.
https://www.leijonhufvud.org/blogg/

Baltic Eye kommenterar
Baltic Eye kommenterar dagsaktuella händelser i Sverige och EU med relevans för Östersjön.
https://balticeye.org/sv/bloggar-pa-baltic-eye/baltic-eye-kommenterar/

 CERES AND CLOACINA
How nutrients from agriculture and sewage treatment affect water quality, science communication, and other things I find interesting. By limnologist, Michelle McCrackin, Stockholm University.
https://balticeye.org/en/eutrophication/ceres-and-cloacina/

Ekotoxbloggen
Marie Lof, ekotoxikolog, Stockholms universitet. Allt ifrån mikroplast och nedskräpning till hormonstörande ämnen, gamla synder som läcker, effekter av båttrafik och farliga ämnen i konsumentprodukter som hamnar i havet via reningsverken. Med fokus på Östersjön.
https://balticeye.org/sv/farliga-amnen/ekotoxbloggen/

Kustmiljöbloggen
Sofia Wikström, marinekolog, Stockholms universitet. Det här är en blogg om livet i svenska hav och hur vi människor använder havet. Om forskning som fascinerar och forskning som har relevans för förvaltningen av våra hav. Men också vad jag, i min forskarvardag, plockar upp av vad som diskuteras i samhället.
https://balticeye.org/sv/livsmiljoer/kustmiljobloggen/

Östersjöämnen
Miljökemist, Emma Underman, Stockholms universitet. Den här bloggen handlar om stort och smått som berör forskning kring farliga ämnen i Östersjön och diskussioner om detta miljöproblem. Jag skriver om vetenskapliga artiklar eller rapporter jag läst, seminarier jag gått på eller tankar som jag har om föroreningen av Östersjön.
https://balticeye.org/sv/farliga-amnen/ostersjoamnen/

Etik
En blogg om etik från Sveriges lantbruksuniversitet
http://blogg.slu.se/etik/

Waste Biorefinery
Prof. Mohammad J. Taherzadeh. This blog is dedicated to collect some interesting news and developments on biofuels, bioenergies, biomaterials and biological treatments of residuals and wastes, as well as my personal opinions in this field.
https://wastebiorefining.blogspot.se/

Biologg
En kollektivblogg där forskare från Institutionen för biologi och miljövetenskap skriver. På bloggen skriver de om allt med anknytning till biologi. En biologg helt enkelt.
Biolog(g)

Skogs- och träbloggen
En blogg om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetets avdelning för Skog och trä
https://blogg.lnu.se/skogochtra/

Experimental evolution, ecology & behavior
We are a group of evolutionary biologists consisting of three PI:s (Jessica Abbott, Erik Svensson and Tobias Uller), and several postdocs, PhD-students and Master’s students. We focus on ecology and phenotypic evolution, and topics as sexual selection and sexual conflict, epigenetic effects, frequency-dependent selection, and speciation processes in natural populations.
https://exeblund.blogspot.se/

CAnMove Field blog
What is it like to be a researcher? In this blog, CAnMove researchers share some of their experiences of one side of science – field work.
http://canmovefieldblog.blogspot.se/

Fysikums blogg
Från institutionen för fysik, Stockholms universitet)
http://www.fysik.su.se/blog/

Bild & Naturhistoria
Johan Linds bildblogg om djur, natur och vetenskap
https://etologen.wordpress.com/

Tångbloggen
Det här är bloggen där du kan läsa om den forskning som vi bedriver om tång i Östersjön vid institutionen för ekologi, miljö och botanik samt vid Östersjöcentrum, bägge vid Stockholms universitet.
https://tangbloggen.com

Mark Foreman’s Blog
Docent Mark R. StJ. Foreman är kemist som arbetar med både kärnkemi och återvinning av restprodukter inom industrin. Han bloggar på engelska om såväl kemi som en rad andra ämnen. Efter händelserna i Fukushima 2011 har han skrivit mycket om kemin i samband med allvarliga kärnkraftsolyckor.
Läs bloggen Mark Foreman’s blog

Organic chemistry teaching
Mark R. StJ. Foreman bloggar också på engelska om att undervisa i organisk kemi på universitetsnivå, med fokus på första året. Han publicerar bland annat diagram och bilder som ökar förståelsen för organisk kemi.
Läs bloggen Organic Chemistry Teaching

Bloggar från SLU
Bloggportal från Sveriges lantbruksuniversitet
http://blogg.slu.se

Forskarbloggen
SLU:s forskarblogg. I denna blogg kan SLU:s forskare utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt ge sina egna, personliga debattinlägg och kommentarer.
http://blogg.slu.se/forskarbloggen/

Arne Pommerening’s Webblog on Forest Biometrics and Quantitative Ecology
This is a site for facilitating an exchange on current issues in Forest Biometrics, Quantitative Ecology, Plant Growth Analysis, Woodland Structure and Theoretical Forest Science.
http://blogg.slu.se/forest-biometrics/

Rörelseforskning på häst och ryttare – en forskarblogg från SLU
Vi är tre forskare på SLU med ett brinnande intresse för hästens och ryttarens rörelser. Vi hoppas att ni genom att följa den här bloggen ska dela vår fascination för hästens fantastiska rörelsemekanik och ridningens och ryttarens utmaningar. Gemensamt med er vill vi utforska och försöka förstå samspelet mellan hästen och ryttaren och vad man kan göra för att hålla hästen frisk, rörlig och glad.
http://blogg.slu.se/rorelseforskning

Ljuva juver
Detta tvärvetenskapliga projekt där psykologi, ekonomi och husdjursvetenskap integreras, syftar till att undersöka svenska mjölkbönders beslutfattande, attityder och motivation till att arbeta förebyggande mot mastit i sin besättning.
http://blogg.slu.se/ljuvajuver

Landsbygdens nycklar
Blogg från forskningsprogrammet Nycklar för en levande landsbygd vid SLU.
http://blogg.slu.se/landsbygdens-nycklar

Kretsloppsteknik
En forskargrupp från SLU bloggar. ”Vår vision är att nyttja allt organiskt avfall från livsmedelskedjan som värdefulla resurser för hållbar produktion av mat. Visionen gäller allt organiskt avfall från hela livsmedelskedjan; toalett- och mat-avfall liksom gödsel, skörderester etc. Samtidigt som utvinningen av värdefulla resurser ur avfallet ska maximeras, ska den negativa miljöbelastningen minimeras.”
https://blogg.slu.se/kretsloppsteknik

Crickets as sustainable food
This project aims to develop a new, tasty, protein- and mineral-rich Swedish food based on the house cricket (Acheta domesticus).
https://blogg.slu.se/crickets-as-sustainable-food

Skogsdatabloggen
Skogsdatabloggen fokuserar på skogliga data, verktyg och beslutsunderlag och hur dessa nyttjas och kan nyttjas av olika typer av användare inom den skogliga sektorn i vid mening. Till en början kommer inläggen att fokusera på den data och de verksamheter som ingår i Skogsdatalabbet eller i SLU:s skogliga miljöanalys. På sikt finns det dock planer på att bredda bloggandet genom att ta in gästskribenter, t ex från myndigheter, organisationer, företag eller andra universitet.
http://blogg.slu.se/skogsdatabloggen

Tarmstörningar hos häst
En ”skitblogg” om fri fekal vätska hos häst
http://blogg.slu.se/utfodring-och-halsa-hos-hast/

 

Ekonomi, företagsekonomi

Ekonomistas
Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen
https://ekonomistas.se/

GRI-bloggen
Om bland annat företagsekonomi, etnologi, sociologi och pedagogik. Drivs av forskare vid Gothenburg Research Institute, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
gri-bloggen.se

Digitalkonsumtion.com
På den här bloggen publiceras forskningsresultat från projektet Digcon – Digitaliseringen av konsumtionskulturen. Projektet är placerat på Centrum för konsumtionsvetenskap, GRI, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.
https://digitalkonsumtion.com/

Berghs betraktelser
Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och IFN. ”Kanske Sveriges äldsta nationalekonomiblogg?”
http://andreasbergh.se/

Retailing research – SIIR:s handelsblogg
Bloggen om handelsforskning drivs av Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR). SIIR finns vid Högskolan i Borås och i bloggen presenteras aktuell forskning, problem och möjligheter som handeln står inför.
http://retailingresearch.blogspot.se/

China Research
A discussion forum on emerging markets, mainly China – from a macro, micro, institutional and corporate angle.
https://blogg.lnu.se/china-research/

Vertikals
Vertikals förnyar och inspirerar med en ny arena för dialog och utbyte av kunskap mellan människor. Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) vill med Vertikals, vara en aktiv part i utvecklingen av vårt samhälle där möten mellan teori och praktik påverkar vår gemensamma framtid. Det gör vi inom JIBS tre profilområden – entreprenörskap, ägarskap och förnyelse.
http://vertikals.se/

Joakim Ruist
Forskar om ekonomiska effekter av och attityder till invandring, institutionen för nationalekonomi, Göteborgs universitet.
joakimruist.blogspot.se

3videnz
Forskaren Tom S Karlsson om offentlig förvaltning och företagsekonomi.
http://www.3videnz.se/

 

Filosofi, etik, lingvistik och vetenskapsteori

Etikbloggen
https://etikbloggen.crb.uu.se/ (Uppsala universitet)

Politisk filosofi
Politisk Filosofi är en radikal och progressiv blogg som erbjuder pertinenta analyser av viktiga samhällsfenomen ur ett vetenskapligt och pragmatiskt perspektiv. Bloggar gör Karim Jebari, doktorand i filosofi vid KTH, Gustav Nilssone, medicine doktor och forskare i i kognitiv neurovetenskap vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet och Måns Magnusson forskar vid Linköpings universitet i statistik med inriktning mot Bayesiansk statistik och statistisk textanalys.
http://politiskfilosofi.com/

Christian Munthe
Om moralfilosofi, etik mm. Professor i praktiskt filosofi.
philosophicalcomment.blogspot.se/

Christopher Kullenberg
Bloggar om internet och filosofi. Forskare i vetenskapsteori.
www.christopherkullenberg.se/

David Brax
Forskar om hatbrott och hatbrottslagstiftning.
david.brax.nu/blog/

Gustaf Nelhans
Blogg om scientometri och vetenskapsteori.
www.roundabout.se/wp/

Forskningens villkor, forskningsmetodik, forskningspolitik mm.

Tidningen Curies gästbloggare
Läs och inspireras av våra gästbloggare som speglar olika sidor av forskarvärlden. De ger sin syn på aktuella forskningsfrågor och delar med sig av personliga erfarenheter. Deras ståndpunkter behöver inte vara Vetenskapsrådets officiella linje.
https://www.tidningencurie.se/gastbloggar/

Bloggstafetten
Riksbankens jubileumsfonds blogg
http://blogg.rj.se/

Forskningspolitik
Vetenskapsbloggen Forskningspolitik med synpunkter och kommentarer till dagsaktuella frågor om kunskapssamhällets framtid.
http://forskningspolitik.blogspot.com/

Forskningsrelaterat
Den här bloggen skrivs av bibliotekarierna som arbetar på Biblioteket på Högskolan i Borås. Ämnen är forskningsrelaterade varifrån även namnet på bloggen Forskningsrelaterat kommer från. Bloggen skrivs i huvudsak på svenska men ambitionen är att de flesta inlägg finns även på engelska.
http://forskningsrelaterat.hb.se/?lang=en

Lundaprofessorn
Om forskningens villkor.
http://lundaprofessorn.blogspot.com/


Vetkom
Biblioteket vid Malmö högskola bloggar om vetenskaplig kommunikation. Bloggen drivs av Team publicering och bibliometri vid Malmö universitetsbibliotek. Inläggen är tänkta att komplettera våra webbsidor samt att reflektera över aktuella fenomen och händelser.
https://blogg.mah.se/vetkom/

Forskarbloggen (Umeå universitet)
Här uttrycker Umeå universitets forskare sina åsikter och funderingar kring forskning och sitt forskningsområde, men de kan också ta upp andra mer eller mindre aktuella ämnen. Tanken med bloggarna är att sprida information om universitetets forskning, men också att skapa en dialog mellan forskare och omgivande samhälle. Varje forskare bloggar i minst två veckor.
https://www.blogg.umu.se/forskarbloggen/

Forskningsbloggen
Jag heter Peter Jönsson och jobbar som forskningskoordinator på avdelningen för utbildnings- och forskningstöd. Här kommer jag att ta upp vad som händer inom forskning och utbildning på forskarnivå både vid Malmö högskola och i världen utanför, så att du lätt ska kunna ta del av informationen.
https://blogg.mah.se/forskningsbloggen/ (Malmö högskola)

Stockholm University Press Blog
Learn more about Open Science, Open Access, copyright and open data regarding scientific publishing.
https://blog.stockholmuniversitypress.se/about/

 

Historia, religion och idé- och lärdomshistoria

Gröna små äpplen
Om teknik och samhälle av Nina Wormbs. Jag är teknikhistoriker, bosatt i Stockholm. Jag undervisar och forskar på Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH. En utgångspunkt är att teknik är kulturellt och socialt skapat och teknikens växelspel med sin omgivning är intressant och värd analytisk och kritisk uppmärksamhet.
https://ninawormbs.wordpress.com/

Det perfekta tomrummet
Av Gustav Holmberg, idé- och vetenskapshistoriker, verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.
http://www.gustavholmberg.com/tomrum/

Urban Historia
Bloggen riktar sig till alla som är intresserade av urban historia, ett omfattande fält som behandlar sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska fenomen i städer.
https://blogg.mah.se/urbanhistoria/

Kennet Nyberg
Bloggar om globalt vetenskapligt resande under 1700-talet, allmän historia, digital humaniora, digital pedagogik samt forskningspolitik. Docent i historia.
Tidens skiften – kennethnyberg.org/

Johan Kärnfelt
Om den svenska amatörastronomins historia. Docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.
amatorastronomi.wordpress.com

Historiska studier
En blogg om antikvetenskap, arkeologi och historia. Gruppblogg skriven av forskare och lärare vid Institutionen för historiska studier.
historiskastudier.blogg.gu.se

Religionsvetenskapliga kommentarer
Här erbjuds religionsvetenskapliga perspektiv på aktuella händelser som på olika sätt rör religion. De som skriver på RVK är alla forskare verksamma vid olika svenska universitet, däribland Göteborgs universitet.
religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se

 

IT, teknik, teknologi, matematik

Ulf Danielsson
”Till vardags är jag professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, men jag har utöver min forskning också skrivit fyra böcker, föreläst, debatterat och jag har varit med i otaliga TV- och radioprogram. Och jag har haft den enorma förmånen att få dela med mig av min kunskap och framför allt min nyfikenhet på det universum vi lever i.”
https://ulfdanielsson.com/blogg/

Logistikfokus
Per Olof Arnäs är doktor i logistik och forskar på Chalmers. Han är den sammanhållande kraften på bloggen Logistikfokus, som handlar om logistik, transport och Supply Chain Management. Inte mindre än 22 skribenter har någon gång skrivit inlägg på bloggen. Bland skribenterna på Logistikfokus finns även Maria Lindholm och Andreas Hagen, som båda är doktorander på avdelningen Logistik och transporter på Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers.
Läs bloggen Logistikfokus

Stockholm Technology Blog
The Stockholm Technology Blog is curated by David Callahan, news editor for KTH Royal Institute of Technology. The mission of the blog is to discuss and report on the research and innovation happening at KTH. Follow Callahan on Twitter at @UppsalaDMC.
https://www.kth.se/blogs/stockholmtech/

Tracing innovations
Karl Palmås, vid Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers bloggar också tillsammans med Otto von Busch och Jonas Lindberg vid Göteborgs universitet om forskningsprojektet Att spåra samhällsentreprenörers innovationer. Projektet är ett av fem delprojekt inom ramen för KK-stiftelsens program Samhällsentreprenörskap. Blogginläggen är omväxlande på svenska och engelska.
Läs bloggen Tracing innovation

Kolla facit
Christian Sandström är forskare vid avdelningen för innovationsteknik. Han bloggar kring samspelet mellan teknisk förändring, företagande och strukturell omvandling. Bloggen har fått namn efter den svenska räknemaskinstillverkaren Facit, som kollapsade i början av 1970-talet. Christian vill att vi ska lära av historien.
Kolla facit

Häggström hävdar
Matematikprofessor Olle Häggström på Chalmers är en flitig bloggare. Matematisk statistik är hans specialområde. Han skriver inte bara blogginlägg utan även böcker, till exempel Slumpens skördar (Studentlitteratur, 2004) och Riktig vetenskap och dåliga imitationer (Fri Tanke, 2008).
http://haggstrom.blogspot.se/

Future of intelligence
Professor Devdatt Dubhashi och hans tre doktorander Fredrik Johansson, Mikael Kågebäck och Olof Mogren från maskininlärningsgruppen på avdelningen för datavetenskap delar med sig av tankar och reflektioner kring intelligens, teknologi och forskning.
https://futureofintelligence.com/

Disruptive innovation
Christian Sandström är forskare vid avdelningen för innovationsteknik. Han bloggar både på engelska och svenska i två olika bloggar. Den här är på engelska och handlar om innovationer i upplösning. Han ger såväl historiska som samtida reflektioner kring teknisk förändring.
http://disruptiveinnovation.se/

Jonas Landgren
Forskare inom krishantering: hur myndigheter skapar en lägesbild, organisering av krisinsatser, betydelsen av effektiv informationshantering vid komplexa händelser mm. Institutionen för tillämpad IT.
jonaslandgren.com

Fredrik Bergstrand
Om teknologi, design och emergency response. Institutionen för tillämpad IT.
fredrikbergstrand.se

Klangable
Mathias Klang, forskare vid inst. för tillämpad IT och gästforskare vid University of Philadelphia, USA, skriver om juridik och IT, demokrati, upphovsrätt, tillgänglighet och integritet.
klangable.com

Laptoping, Tomas Lindroth
Blogg om laptoping, digitala medier och mellanmänskligt mediebruk. Institutionen för tillämpad IT.
laptoping.lindroth.com

Miroslaw Staron
Forskare inom software engineering och software metrics. Institutionen för data- och informationsteknik.
metrics.blogg.gu.se

Internet of things and people
Internet of Things and People (IOTAP) is a research center at Malmö University. IOTAP’s vision is to be the leading research environment in making the Internet of Things useful and usable.
http://iotap.mah.se/

Ingo Rauth
Doktorand Ingo Rauth vid avdelningen för innovationsteknik på institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers bloggar på engelska om ”facilitating design driven innovation”, det vill säga att underlätta designdriven innovation.
http://www.ingorauth.com/

Maskinrumsergonomi och säkerhet
Monica Lundh bloggar om ett forskningsprojekt om maskinavdelningen ombord på fartyg. Projektet har fokus på arbetsmiljö, maskinrumspersonalens roller, design och regelutveckling och är finansierat av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.
Läs bloggen Maskinrumsergonomi och säkerhet

 

Juridik, samhällskunskap, geografi

The Nature of Peace
By the interdisciplinary research group ‘The Nature of Peace’ at the Pufendorf Institute for Advanced Studies at Lund University, Sweden. Exploring links between the natural environment and peace-building in post-conflict societies. The plan for this blog is to document and share some of our experiences working as an interdisciplinary group. The theme Nature of Peace is a project that will go on for 8 months, where a team of researchers from different fields will sit together and discuss the effects of peace on nature. As an initial stage we are discussing what the concepts nature and peace really mean to different people (and different researchers).
https://natureofpeace.wordpress.com/

Population and environment in the Middle East – Lina Eklund
My name is Lina Eklund and I am currently a post-doctoral researcher and teacher at the Center for Middle Eastern Studies at Lund University in Sweden. I am a Physical Geographer by training, but my research interests include the human side of geography as well. This was the blog for my PhD project. Now it’s the blog for my continued research as a PhD. Updates about research and other things related to population and environment in the Middle East will be posted here.
https://popenvmiddleeast.wordpress.com/2018/06/14/climate-migration-and-conflict-in-syria/

Urbinnovate
I’m Fredrik Björk, lecturer at the Dept for Urban Studies at Malmö University. This blog will be a space for my personal reflections on issues related to my interests – such as social innovation and entrepreneurship, urban life & times, environmental challenges etcetera.
https://blogg.mah.se/urbinnovate/

Human rights, migration and undocumentedness
This blog concerns research and teaching in the field of human rights and migration.
https://blogg.mah.se/undocumentedmigrants/

Martin Grander, statsvetare, doktorand i Urbana Studier
Min forskning inriktar sig på den ökande bostadsojämlikheten i städerna och hur denna ojämlikhet uppstår och bekämpas. Fokus för min avhandling är de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens betydelse för bostadsojämlikheten.
https://blogg.mah.se/martingrander/

Henrik Lundberg
Främsta forskningsintressen är kunskaps- och vetenskapssociologi, klassisk och modern sociologisk teori samt religionssociologi. Forskare i sociologi.
sociologiskasmulor.blogspot.se/

Andreas Bjurström
Bloggar brett om ämnen som miljö, politik, vetenskap, universitetspolitik, med mera. Doktorand i humanekologi på Globala studier.
andreasbjurstrom.se

Helena Lindholm
Professor i freds- och utvecklingsforskning, med ett speciellt intresse för Mellanöstern; för flyktingskap och global migration. Skriver om globala frågor och samhällsutmaningar, men också om högre utbildning och forskning
helenalindholm64.blogspot.se/

Integrationsbloggen
Här djupdyker vi i olika teman som berör integration och delar med oss av kunskap som kan bidra till debatten och ge ökad förståelse för migration och integration. Drivs av forskare inom programmet Organizing Integration på Gothenburg Research Institute.
https://organizingintegration.org/integrationsbloggen/

Louise Dane
doktorand i offentlig rätt (migrationsrätt och barnrätt) på Stockholms universitet. Forskar om hur principen om barnets bästa tillämpas inom migrationsrätten.
https://louisedane.wordpress.com/

Pål Wrange
Kommentarer om folkrätt och internationell politik
http://palwrange.blogspot.se/

Socio(b)log
Sociologer och demografer om samhället, livet och döden
https://socioblog.su.se/

Nils Gustafsson
On social media, political mobilisation, and serendipitous notes in general from a Swedish Ph D in Political Science.
http://nilsgustafsson.blogspot.se/

Suburbs design
Förort – design & framtida utmaningar är ett projekt inom masterutbildningen Design för hållbar utveckling, där studenterna ska lära sig metoder för medborgarnas deltagande i design- och planeringsprocesser. Kurslokalerna finns mitt i förorten, vid Hammarkulletorget. Pål Castell på Chalmers Arkitektur är kursledare.
Läs bloggen Suburbs design

 

Journalistik och medier, kommunikation

FSMK
Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning finns till för dig som är aktiv inom eller intresserad av området medie- och kommunikationsvetenskap. Här finns en blandning av forskare, lärare, studenter och praktiker som drar nytta av varandras kunskaper om medier, kommunikation, information och journalistik
http://www.mediekom.se/

Michael Krona
Media Scholar, researching Islamic State and salafi-jihadist propaganda
http://michaelkrona.com/

Anders Olof Larsson
Anders Olof Larsson (PhD, Uppsala University, 2012) is Professor at Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology, where he also chairs the fACT research group. Larsson was previously a Postdoctoral Fellow working in the Social media and Agenda-Setting in election campaigns project at the Department of Media and Communication, University of Oslo.
http://www.andersoloflarsson.se/

Jesper Strömbäck
Jag heter Jesper Strömbäck och är sedan 2016 professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Jag är också gästprofessor vid centrumbildningen Demicom vid Mittuniversitetet.
https://jesperstromback.org/

Gendermaria
I am a former journalist now working as Senior Lecturer at the Department of Journalism, Media and Communication (JMG) at the University of Gothenburg, Sweden. I am also a dedicated Iyengar yoga student/ teacher candidate. My main research interest are issues regarding representation in the media ( especially gender and age) and freedom of expression.
http://gendermaria.blogspot.com/

Pelle Snickars
Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora på institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet.
http://pellesnickars.se/

Backend media
Peter Dahlgren, doktorand i medieeffekter vid Göteborgs universitet, skriver om psykologi och kommunikation på nätet.
http://www.backendmedia.se/

Medieforskarna
Medieforskarna.se samlar bloggar från svenska forskare om medier, journalistik och kommunikation.
http://medieforskarna.se/

Mediespanarna
Varje vecka (nästan) kan medieintresserade ladda ner ett nytt avsnitt av podcasten Mediespanarna. Bakom podden står två lektorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet: Jesper Enbom och Erik Lindenius. (Anmärkning från GRI-bloggens redaktör: Egentligen inte en blogg utan en podd, men extra info i blogginlägg tex. länkar mm. Listas som blogg enligt Umeå universitet.)
https://www.blogg.umu.se/mediespanarna/

Mediehistoriskt arkiv
Mediehistoriskt arkiv publicerar forskare från hela Sverige och rymmer antologier, monografier – inklusive avhandlingar – och källsamlingar. Serien ges ut av ämnet mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet.
http://mediehistorisktarkiv.se/

K3 blog
School of Arts and Communication, Malmö högskola
https://blogg.mah.se/k3/

K3 Research seminars
This is the blog for the public seminars for the School of Arts and Communication (K3) at Malmö University
https://blogg.mah.se/k3researchblog/

Bengt Johansson
Bengt Johansson bloggar om aktuell medieforskning. Professor vid institutionen för journalistik och massmedier och forskar om olika aspekter av medier, makt och demokrati.
bengtjohansson.blogspot.se

Eftertänkt
Ulrika Hedman bloggar om journalistik, medier och forskningskommunikation. Doktorand vid institutionen för journalistik och massmedier.
eftertankt.com

 

Lärande, barn och unga, pedagogik

Collearn
Vi som bloggar heter Cecilia Bjursell och Annika Engström. Vi arbetar båda två på Jönköping University och är engagerade i olika samverkansprojekt. För oss är bloggen Collearn framför allt en arena där vi på ett kreativt sätt kan experimentera och utveckla idéer kring lärande i organisationer.
https://collearnblog.wordpress.com/

Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)
Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) focuses its efforts on open questions in collection, analysis and utilization of large data sets. With its core in computer science, it takes a multidisciplinary approach and collaborates with researchers from all faculties at the university. This is our blog where we share our ongoing work.
https://blogg.lnu.se/disa/

Barnisten
Margareta Rönnbergs barnistiska blogg om barnkultur och kulturprodukter för barn. Pensionerad professor i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur & medier och f.d. lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap.
http://barnisten.blogspot.se/2018/02/lasarnas-25-i-topp-lista-utifran.html

Nätkulturer
Elza Dunkels forskningsblogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT.
http://www.kulturer.net/

Lärande
Detta är en blogg som drivs av Lärande och It-gruppen vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, Institutionen för Tillämpad IT och Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession på Göteborgs universitet. Vi intresserar oss för hur digitalisering och tillgång till information omdanar utbildning och andra pedagogiska sammanhang och vad detta betyder för vår syn på lärande och kunskap.
http://lit.blogg.gu.se/

Blossing
Ulf Blossing. Jag arbetar vid Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik och specialpedagogik som professor. Jag har bakgrund som lärare i grundskolan och har även en fil.kand. i psykologi. Mitt intresse rör främst skolförbättring, det vill säga hur de processer ser ut på skolor där skolledare och lärare vill förbättra verksamheten. Detta intresse har jag utvecklat inom School Improvement området med grund i organisationsutveckling.
http://blossing.blogspot.se/

 

Medicin

Myt, mat, vetenskap
Susanne Rautiainen är forskare inom medicinsk vetenskap med fokus på kostens betydelse för hälsan. Frida Duell är ST-läkare inom klinisk kemi. Hon har tidigare skrivit populärvetenskapliga texter för olika tidningar och varit chefredaktör för Moderna Läkare.
https://www.matmytvetenskap.se/

Ryggmärgsskada
https://ryggmärgsskada.se/forskningsblogg/

Gillbergs blogg
Varje vecka delar Christopher Gillberg och hans team av experter sina uppfattningar och idéer om de senaste händelserna runt jorden inom neuropsykiatri och mental hälsa (ESSENCE). https://gnc.gu.se/gillbergs-blogg

Aphasia online
Aphasia Online is a blog about my PhD project at Halmstad University. The project is about online identity and post-stroke aphasia. I will be posting in Swedish and English. Please contact me with your input or questions! /Helena Taubner
http://blogg.hh.se/aphasia-online/

 

Miljö och hållbarhet

Uppsalainitiativet
Matematikprofessor Olle Häggström har inte bara en egen blogg, han är också en av 13 skribenter i bloggen Uppsalainitiativet som sprider kunskap i klimatvetenskapliga frågor kring global uppvärmning och tillhörande klimatförändringar.
Läs bloggen Uppsalainitiativet

(Un)sustainable development
https://blogg.lnu.se/unsustainable-development/

Ekologistas
Inte mindre än fyra chalmersforskare finns med i det nätverk av unga akademiker som på olika sätt arbetar med hållbar utveckling och skriver på bloggen Ekologistas: Johnn Andersson (föreståndare för Ocean Energy Centre, sjöfart och marin teknik) , Oskar Englund (doktorand, fysisk resursteori), Andreas Hanning (projektledare, sjöfart och marin teknik) och Henric Lassesson (doktorand, industriell materialåtervinning).
http://ekologistas.se/category/blogg/

Increasing energy efficiency in shipping
Hannes von Knorring är doktor i marin miljöteknik. Han bloggar om energieffektivisering till sjöss – på engelska. Framför allt handlar det om forskningsprojektet Implementing Energy Management Systems in Shipping.
https://energyefficientshipping.wordpress.com/

 

Språk, svenska, litteratur, film, musik

Phonetics at Stockholm University Blog
https://stockholmuniversityphonetics.com/

Porrstudier
http://porrstudier.blogspot.se/
Språkforskning.se/forskningsbloggen
Bakom forskningsbloggen finns Anna Eva Hallin, logoped, forskare och föreläsare med en Ph.D. i logopedi från New York University. Anna Eva har specialiserat sig inom språkutveckling, språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter i skolåldern.
http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen/

Anna Blennow
Forskare i latin och bloggar utgångspunkt i ett forskningsprojekt om guidebokens historia med fokus på staden Rom, men också med en vidare tematik om resande och reselitteratur.
A Guide-Blog to Rome – www.annablennow.wordpress.com

Andrea Castro
Docent och lärare i spanska, bloggar på spanska.
Texturas (textos y culturas)

Lars Lönnroth
Arbetar med en nyöversättning av Den poetiska Eddan med kommentar. Detta arbete redovisas kontinuerligt i bloggen. Professor emeritus i litteraturvetenskap.
Eddabloggen

Klassiska språk
En kollektivblogg där forskare och lärare från Institutionen för språk och litteraturer skriver.
klassiskasprak.blogg.gu.se

Gregorian chant
A Blog on Gregorian Chant in General and Birgittine Chant in Particular
https://blogg.lnu.se/gregorian-chant/

Magnus Pettersson Ängsal
Forskare och lektor i tyska. Bloggar om forskning, utbildning, språk, litteratur och annat som intresserar
magnuspangsal.wordpress.com

Fornkyrkoslaviska
Antoantea Granberg, lärare och forskare, samt doktorander i fornkyrkoslaviska bloggar om det fornkyrkoslaviska språket, dess texter och den kultur som skapas genom texternas tradering i tid och rum.
fornkyrkoslaviska.blogg.gu.se/

Statsvetenskap och politik

Gissur Ó Erlingsson
Forskning, debatt (och i bästa fall lite folkbildning). Mitt namn är Gissur Ó Erlingsson. Jag är filosofie doktor i statsvetenskap, med doktorsexamen från statsvetenskapliga institutionen i Lund. Där disputerade jag på avhandlingen Varför bildas nya partier?  år 2005
https://gissur.se/

Om makt och politik
On Power and Politics – Swedish politics in a comparative perspective
https://maktochpolitik.wordpress.com/

SOM-institutet/Henrik Ekengren Oscarsson
Henrik Ekengren Oscarsson är professor i valforskning och föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
henrikoscarsson.com

Ulf Bjereld
Medverkar kontinuerligt i medier som skribent och som kommentator till aktuella politiska händelser. Professor i statsvetenskap.
ulfbjereld.blogspot.se

Marie Demker
Marie Demker forskar bland annat om framväxten av europeiska främlingsfientliga partier, politiska motsättningar mellan landsbygd och stad och det nya medielandskapets skiljelinjer. Professor i statsvetenskap och prodekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten.
vanstrastranden.wordpress.com

Politologerna
Syftet med bloggen är att bidra med välgrundade, ofta empiriska och lättillgängliga analyser av svensk politik. Bloggen förmedlar forskning men även enkla deskriptiva resultat och analyser. Sex av forskarna som skriver är verksamma vid Göteborgs universitet.
politologerna.wordpress.com/

Amerikaanalys
För en breddad analys av amerikansk politik (Uppsala universitet, Högskolan i Halmstad)
www.amerikaanalys.se

Richard Öhrvall
Jag är doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och affilierad till Institutet för analytisk sociologi. Mina forskningsintressen innefattar bland annat politiskt deltagande, social tillit och offentlig korruption. https://richardohrvall.rbind.io/sv/

Samhällets rörelselag – bloggen om Mikael Sandbergs bok
Om hur samhällen förändras och hur man vetenskapligt studerar det. Detta är en blogg som handlar om vetenskap om det politiska, alltså vad som är vetenskap och inte, hur den lämpligen bedrivs, och om hur det politiska i vidast mening kan analyseras efter vetenskapliga principer, med vilka metoder och på basis av vilka data i så fall. Ibland kan det leda till reflektioner över vetenskapspolitik och forskningpolitisering. Bidragen skrivs av mig, Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.
https://evolutionarypoliticalscience.wordpress.com/

Europakommentaren
Centrum för europaforskning vid Lunds universitet
https://europakommentaren.eu/

 

Henric Karlsson, forskningskommunikatör, Gothenburg Research Institute, redaktör för gri-bloggen.
Andra inlägg: Jakten på kreativitet

3 comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *