Så skapas ojämställdhet – exempel från forskning

Sorteras kvinnor verkligen bort i rekryteringsprocesser bara för att de är kvinnor? Och värderas kvinnor systematiskt lägre i olika sammanhang? Ibland kan det i debatten om jämställdhet låta som om frågan är öppen för tyckande. Men varför tycka när det finns gott om forsking som visar att det faktiskt är så här. Här kommer några exempel.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Robotization and automation in the media 2014-2017

According to some we are now witnessing a third industrial revolution that will fundamentally change how and how much people will work. In part two of the report-series on robotization and automation of work, Barbara Czarniawska and Bernward Joerges turn their attention toward the media, to find out how hopes and fears related to robotization are expressed in newspaper articles. Here you can read an excerpt from the report.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Projektifierad integration – några slutsatser efter en kartläggning av integrationsinsatser i Storgöteborg

Nationalekonomer har länge kunnat berätta att det finns problem med arbetsmarknadsintegration av utrikes födda. Men vi vet fortfarande väldigt lite om hur integrationsarbete organiseras i praktiken och vad som fungerar och inte. I forskningsprogrammet Organizing integration på Gothenburg Research Institute studerar mina kollegor och jag just integration i praktiken. Det här är några reflektioner efter en första kartläggning av integrationsinsatser i Storgöteborg.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

It’s just like milk, but different!

Can mainstreamed alternative products retain their subversive quality or does commercialization always lead to de-politicization? In this paper researchers, Christian Fuentes and Maria Fuentes address these questions by examining the marketing of Oatly products – a popular Swedish brand that makes oat-based vegan dairy substitutes.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Från regler till tillit?

I boken Leda med tillit (Idealistas förlag 2018) argumenterar flera forskare för att minska regel- och detaljstyrning i offentlig verksamhet och i stället öka tilliten och ge utrymme för professioner, kunskap och kompetens. På gri-bloggen kan du läsa ett av kapitlen: Från regler till tillit?, där Sten Jönsson och Rolf Solli visar att när reglerna blir omfattande bedöms handlingar utifrån om man gjort rätt eller fel i förhållande till reglerna, inte utifrån handlingarnas resultat.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
The case for the public food market as a tool for sustainability

The case for the public food market as a tool for sustainability

After nearly sixty years of pushing for food efficiency and the following negative effects on the environment, the survival of the public food market could be a strategic public planning tool to increase the demand for local and more sustainable food, and to shape the short-distance city. So writes researchers Manel Guardia, Nadia Fava, Josè Luis Oyon.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

A workshop on risk

On 1-2 March the research program Risk and Society at Gothenburg Research Institute held a workshop to present ongoing research in the program. Special invited guest was Frederic Bouder from Department of Industrial Economics, Risk Management and Planning, University of Stavanger. Frederic Bouder is also the president of Society for Risk Analysis Europe.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Design som förändringsagent i organisationer

Intresset för designers bidrag till innovation i företag och organisationer har sedan början av 2000-talet ökat dramatiskt. Framförallt är det designers förhållningssätt att åstadkomma innovationer som efterfrågats. Men de senaste åren har design även kommit att ses värdefull på ledningsnivå och för att åstadkomma förändring i organisationer. Vi står nu inför ett ”paradigmskifte” i synen på design, skriver Anna Rylander Eklund, forskare i det nya projektet Att organisera design och designa organisationer för förändring.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Impact zero

”Våra engelska kollegor är ängsliga nu – nya regler för utvärdering av forskning, REF (Research Excellence Framework), skall komma. En sak de redan vet är att impact är en viktig faktor. Det räcker inte att publicera och undervisa – man måste också bevisa att forskarnas och lärarnas verk påverkar världen. Jag är glad att vi inte har det i Sverige. Min impact faktor skulle vara zero, noll.” Det skriver Barbara Czarniawska, seniorprofessor i management.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Så mycket mat slänger vi – vad kan vi göra åt det?

Matsvinnet, alltså mat som hade kunnat ätas men ändå hamnar i soptunnan, utgör omkring hälften av allt matavfall i Sverige. Ur hållbarhetssynpunkt är det ett enormt problem. Och det är hushållen som slänger mest ätlig mat. Om detta, varför det ser ut så här och vad vi kan göra åt det skriver Karin Östergren och Anne Norman från RISE – Research Institutes of Sweden.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Caring for community through crafted beer

Around the world, small and independent craft brewing companies have flourished in recent years, and craft beer seems to be at every pub and market place. Often, these products are promoted and consumed as part of place, bound up with locality and situated in global-local political and economic dynamics reifying and diffusing systems of meaning. Within the Gastrocert project – a JPI Heritage Plus project examining creativity and creative entrepreneurship in rural tourism – the research team of the partner countries Sweden and Scotland have explored craft brewers’ understandings of local entrepreneurship in rural areas.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

The adventures of doing an interdisciplinary literature review

Interdisciplinarity has become something easily called for and proposed in project proposals – yet, much remains unknown regarding how research teams actually move into this complex and unknown space. This is the dilemma, we, the Gastrocert research team encountered in attempting to implement ‘an exhaustive literature review’. The blog post will tell the tale of what was learnt, constructed and reconsidered from this interdisciplinary adventure.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Vad händer med dricksvattnet vid klimatförändringar?

Tillgång till rent dricksvatten är ett av våra mest grundläggande mänskliga behov och ett av de områden som hotas genom klimatförändringarna. I en studie med fokus på Göta Älv, som tillhandahåller dricksvatten för 700 000 personer, undersökte vi hur vetenskapliga experter bedömde risker för dricksvattnet relaterat till klimatförändringar och vilka riskhanteringsstrategier de ansåg behövdes.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Att studera ålder i ett kritiskt perspektiv

Varför beskrivs det som ett demografiskt problem att människor i Sverige lever allt längre? Varför kallas barn för lillgamla när de för intellektuella resonemang och varför förväntas människor i 30-årsåldern att skaffa jobb, egen bostad och familj? Ålder har fortfarande i liten utsträckning problematiserats inom forskningen. En ny antologi, Kritiska åldersstudier, är tänkt att vara ett steg på vägen till att åtgärda denna brist.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bokrecension: The Rise of Russia’s New Nationalism

Vladimir Putins ageranden under senare år kan kallas både djärva och dumdristiga. Krim, Syrien, Ukraina och systematisk statskontrollerad doping. Visst, man kan förklara det med att Putin, liksom Trump när det gäller USA, vill göra ”Russia Great Again”; men varifrån kommer idégodset? Sten Jönsson har läst en tankeväckande bok om bakgrunden till rysslands nya nationalism.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Är professionella fondförvaltare bättre än lekmän på att förutsäga avkastning och risk på aktiemarknaden?

Hur mycket betyder expertis för finansiellt risktagande och förmågan att förutse avkastning och risk på finansiella tillgångar? Magnus Jansson, Sven Hemlin och Carl-Christian Trönnberg har undersökt vad som påverkar risktagandet bland fondförvaltare och lekmän samt vilken roll expertis och erfarenhet spelar för deras förmåga att bedöma risker.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Invånare glöms ofta bort i platsmarknadsföring

Ett ämne som ofta diskuteras när det kommer till platsmarknadsföring är vikten av delaktighet från de som har ett intresse i platsen. Till exempel invånare. Men ofta negligeras dessa grupper när marknadsföringen utformas. På den första konferensen arrangerad av den nystartade International Place Branding Association var detta ett av de stora samtalsämnena. Emma Björner, som forskar om platsmarknadsföring, var där.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Att älska sitt jobb

Varför säger allt fler att de älskar sina jobb? Har det blivit ett krav på dagens arbetsmarknad att vi ska investera våra känslor i våra arbeten? Läs ett utdrag ur Magdalena Petersson McIntyres nya bok Att älska sitt jobb – passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn